Σύγχρονες εξελίξεις στην ακτινοδιάγνωση, στην πυρηνική ιατρική και στην ακτινοθεραπευτική ογκολογία. Ο ρόλος του ακτινοτεχνολόγου

Σύγχρονες εξελίξεις στην ακτινοδιάγνωση, στην πυρηνική ιατρική και στην ακτινοθεραπευτική ογκολογία. Ο ρόλος του ακτινοτεχνολόγου

25-26 Νοεμβρίου 2023 – Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Ε.Α.)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ.