14ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας

14ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας

17-18/2/2024 – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα

Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας «Κήπος Αθηνών» και «Κήπος Θεσσαλονίκης»
Σε Συνεργασία: με τον Δήμο Παλλήνης