13ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας

13ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας

11 & 12/02/2023 – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα